loslaten geeft ruimte.......

loslaten geeft ruimte.......

Organizen

Wat is organizen ?
Met organizen maak je jouw werkplek en je leefomgeving beter overzichtelijk en inzichtelijk.
Organizen is maatwerk. Bij iedere persoon is het weer verschillend en zijn er andere wensen en behoeften.

Misverstanden en veelgestelde vragen:

Ik ben nu eenmaal een chaoot, daar doe je niks aan…  NEE, want structureren en organiseren zijn vaardigheden en die kun je ontwikkelen !
Ik heb hier een rotklus liggen. Ik bel gewoon een organizer, die moet dat maar even regelen….NIET DUS.
Ik wil mijn huis grondig opruimen, helpt u ook mee sjouwen: JA.
Heeft een organizer een tas vol kant en klare oplossingen ? NEE.


Wat kost dat nou, zo’n organizer? Laten we eerst kijken wat het oplevert. Wat zijn de gevolgen van organizen ?  Je voelt je rustiger en prettiger omdat je overzicht krijgt. Dat helpt je ook om de goede prioriteiten te stellen.
Je mag trots zijn dat je onderkent dat jouw situatie voor verbetering vatbaar is. En dat je daar wat aan doet. Veel mensen zouden een organizer goed kunnen gebruiken. Je bent in goed gezelschap. Of je nou advocaat, manager, chauffeur, huisvrouw, ondernemer, werkloos of ambtenaar bent. 

U hebt zeker alles perfect voor elkaar ? Nee, natuurlijk niet. Ik ben ook een mens.
Ik garandeer je dat, wanneer ik met jou samen aan de slag ga, jouw werkplek, woonplek of hoe je ook leeft een stuk opgeruimder is en voelt.
COACHING,

of te wel het begeleiden, ondersteunen en eventueel adviseren bij onderstaande soorten coaching:

Career coaching

Carriëre of te wel career coaching is een groeiend vakgebied. Veel mensen vragen zich af of ze wel op de juiste plek zitten, wat hun volgende carriërestap zou moeten zijn of hoe ze van hun hobby een beroep kunnen maken.

Als career coach ondersteun ik jou in je zoektocht naar de ideale baan. Ik help met het helder krijgen van wensen (‘wat wil ik nu écht ?’) en stippel samen met jou een route uit om daar te komen. Ik wil als carriëre coach jou ondersteunen om zelf een succesvolle carriëre op te bouwen. Passend bij jou mogelijkheden, passie, talenten en nieuwsgierigheid. 

Budget coaching

Iedereen wil graag de nieuwste, mooiste of meest luxe spullen hebben. Maar al die mooie dingen kosten geld, en de maandelijkse rekeningen moeten ook worden betaald. Ik wil jou leren het overzicht te bewaren. Ook wil ik je leren hoeveel geld je echt kan uitgeven, en waaraan.  Met andere woorden:  kun je die nieuwe smartphone eigenlijk wel betalen?

Ik leer jou als budgetcoach de uitgaven onder controle te houden. Niet alles zomaar kopen, maar overzicht houden over wat er binnenkomt, en hoeveel er wordt uitgegeven. Dan kun je jezelf op deze manier heel wat financiële ellende besparen, en misschien wel wat overhouden !

Life coaching

Life coaching gaat uit van drie vragen:
Wie ben ik ? Wat wil ik ? en Wat kan ik ? Om antwoorden te vinden op deze vragen is bewustwording en zelfkennis van groot belang.

In elk gesprek werken we aan een actuele situatie die jij in je leven meemaakt. We staan stil bij het moment, wat er gebeurt en welke rol jij daarin hebt. Welke waarden vind jij belangrijk en hoe ga jij jouw waarden leven en uitdragen (in je ondernemerschap) ? Samen vinden we de antwoorden en met concrete handvatten ga jij vanuit echtheid leven en ondernemen.

Wandelcoaching

Worstel je met een bepaald thema in je leven ?  Misschien is een therapie hiervoor niet echt noodzakelijk. Een eenmalige ontmoeting en wandeling (of een andere buitenactiviteit) is mogelijk.

Misschien is er iets in je leven gebeurt en speelt het nog een grote rol in je gedachten. Misschien wil je iets opbiechten (een andere term is meer: zonden belijden). Iets wat eigenlijk niemand weet, maar al een tijd in je gedachten en/of geweten knaagt. Op grond van Bijbelse (mens)visie geloof ik dat bij erkenning en openheid heel veel herstel mogelijk is.

Uiteraard kunnen het ook wat 'luchtige' thema's zijn natuurlijk.


Wie ben ik ?

Mijn naam is Ben Kegge. In 2008 ben ik geslaagd voor stresscounselling. Inmiddels heb ik ook ervaring voor coaching op gedaan en was ik in de periode 1998-2016 o.a. regelmatig reisleider.  

Mijn expertise is o.a. burnout (stress), eenzaamheid, huwelijk & gezin en kinderen/jongeren. Je kunt me ook inzetten als hardloopcoach (runningtherapie). Tevens ervaring bij het nieuw oprichten van teams en conflicthantering. Ook ervaring op het gebied van financiën en goed in netwerken (verbindingen leggen en uitgaan van een win-win-situatie).

Naast divers vrijwilligerswerk (ook in het buitenland) heb ik een baan bij de overheid. Ik houd van sport en natuur.
Ik heb dan wel een achtergond op christelijke grondslag, maar duidelijk is dat ik me zo breed mogelijk wil laten in zetten. 

Kernwoorden zijn vertrouwen, eenvoud, eerlijkheid en betrokkenheid. Ik wil absoluut niet met geodkope praatjes langskomen. Een klikmoment vind ik erg belangrijk.

Het wil niet zeggen dat ik bij elke tekortkoming of een probleem een (direct) antwoord heb. De ervaring is dat we op alle vragen en problemen niet alle antwoorden zullen krijgen, laat staan alle oplossingen.


Tarieven

Mijn tarief is  € 30,- per uur excl. 21% BTW. Meestal duurt een gesprek een uur. De rekening wordt direct afgegeven en dient binnen  1 week betaald tw zijn. Tevens is de mogelijkheid om contant af te rekenen.

Indien er financiële moeilijkheden zijn, is per individu (groep) overleg mogelijk.

Het is ook mogelijk dat ik bij u langs kom (ik reken dan wel reiskosten van € 0,21 per kilometer tot een maximaal bedrag van € 20, = per enkele rit).
Ook is het mogelijk dat we in plaats van een gesprek binnenshuis een locatie elders zoeken of bijvoorbeeld een gesprek voeren tijdens een buitenactiviteit. 


Waarom ik goedkoper ben dan de meeste organizers, en/of coaches ? Ik heb sowieso geen duur kantoor, hanteer geen duur drukwerk en schaf produkten zoals een laptop veelal tweede hands aan.  Ook houd ik per social media feedback, en eventueel kunnen we telefonisch zaken doorspreken, Dit kan vaak kort en bondig gebeuren.

Omdat ik veel plezier heb ik datgene wat ik doe, hoef ik ook geen hoofdprijs.  Tevens reis ik vaak goedkoop met het Openbaar Vervoer.
ANDERE ADVIESGEBIEDEN:  Counselling,

Mijn manier van hulp verlenen is laagdrempelig. Het is ook meer een vorm dat u (jij) uw (jou) verhaal gaat vertellen, zonder dat er eerst naar een oplossing gezocht wordt. Soms is geen oplossing mogelijk.  Maar het gehoord worden kan al heel prettig en evenzo helend zijn. Soms is het hebben van een klankbord alleen al goed, zonder dat er een probleem op tafel komt.


Samen delen, geeft meer lucht !

IS ER BIJ U EEN gebrek AAN LEVENSVREUGDE? Heeft u een DROOM DIE U niet durft TE VERWEZENLIJKEN? KIJKT U EENS kritisch NAAR U ZELF, WAAROM U niet verder KOMT DAN NU HET GEVAL IS. IS ROUW AL JAREN BIJ U AANWEZIG ..... Durft U Eerlijk TE zijn.


Kan counselling helpen ? Ja, natuurlijk...als aanvulling of misschien als eerste aanzet in uw leven:

Wat is Counselling?  Samenvattend kan gezegd worden dat counselling bedoeld is voor mensen (of eventueel groepen), die gedurende een relatief korte tijd hulp en begeleiding wensen, bij het zelf oplossen van hun sociaalpsychologische en emotionele problemen.

Counselling heeft als doel u (jou) te helpen inzicht te verwerven in uw (jou) persoonlijkheid. Counselling wil dus trachten de Gedragingen, Gevoelens en Gedachten (de drie G's) van de cliënt te zien, zoals deze die zelf ziet.

Het betekent echter niet dat jij als cliënt vaardigheden zou missen of dat jij niet capabel zou zijn. Eveneens wil het niet zeggen, dat een cliënt tot niets in staat is óf niet goed zou doen. Soms begint counselling dan ook met het kennis geven en vaardigheden aanleren.

De counsellor neemt kort gezegd een plek in tussen de maatschappelijk werker en de psycholoog. De cliënt, zoals we de hulpvrager noemen, zal zelf een oplossing moeten bedenken. Uiteraard zal hij of zij eerst inzicht moeten krijgen in de situatie. De counsellor kan desnoods wel advies geven.
Belangrijk bij counselling is dat mensen hun verhaal kwijt kunnen, zonder daarop in eerste instantie beoordeeld of in een hokje geplaatst te worden.


Persoonlijk vind ik het belangrijk dat God óók betrokkene wordt in jouw probleem of vraagstelling. Het is zeker geen verplichting dat er tijdens de gesprekken voor jou wordt gebeden of uit de Bijbel wordt gelezen. Wederzijds respect, ongeacht culturele, religieuze of geaardheid.Shalom is meer dan lichamelijke gezondheid alleen. Het gaat ook om de heelheid van alle relaties, waar in de mens staat, inclusief eventueel de relatie tot God. Shalom gaat van Christus uit, die via de (kruis)dood verzoening tot stand bracht tussen hemel en aarde. Persoonlijk geloof ik dat vergeving onderling dan ook erg belangrijk is om verder te kunnen. 

Verwart counselling niet teveel met een (life)coach, deze laatste persoon zal in tegenstelling tot een counsellor, meer advies (gaan) geven. Een coach helpt mensen om hun doelen te bereiken. Sommigen zitten in een relationele ‘dip en anderen zitten qua werk op een dood spoor of hebben te maken met stress. Of mensen hebben geldproblemen en weten niet hoe ze hier uit kunnen komen. Anderen zijn weer teleurgesteld.


Het gemiddeld aantal sessies hoeft ook niet lang te zijn. Soms zijn er slechts twee of drie sessies (afspraken) nodig. Aan de andere kant kunnen ook bijvoorbeeld 15 afspraken nodig zijn om tot een eventuele adequate oplossing te komen.


Werkwijze:

1. De eerste ontmoeting is een telefonische kennismaking en daarna een gratis intake. Er wordt bekeken of er een klik is. Er wordt eventueel een behandelplan opgesteld.

2. De volgende afspraken (gemiddeld 2 á 5 x) zijn een inventarisatie (en klachtenreductie). Daarna richten we ons verder op de doelstellingen die je eigenlijk beoogt, maar waarvoor je de mogelijkheden (op het moment) minder helder voor ogen ziet en waardoor je minder plezierig in het leven staat dan je zou willen. Wellicht ken je heimwee naar een periode in jou leven, waar in dingen zo vanzelfsprekend leken. Of je hebt misschien het idee steeds maar niet toe te komen aan datgene waar naar je verlangen al zoveel langer naar uit gaat. Wellicht ook ben je ergens belandt, waarvoor je geen uitkomst ziet.

3. Tussenevaluatie en hoe nu verder...

4. In de volgende sessies (2 á 5 x) worden de strategieën verder uitgewerkt en gaan we plannen maken hoe de doelstellingen zullen worden bereikt. Het wordt nu meer concreet en er zal praktisch worden gehandeld. Eventueel worden doelstellingen bijgesteld. In deze periode zit er geruime tijd tussen de sessies. Zo kan er voldoende worden geoefend in de praktijk.

5. Eindevaluatie. Hoe is het traject bevallen vanuit de cliënt (en counsellor). Zijn er nog wensen.

6. Nazorg. Eventueel binnen maximaal 1,5 jaar nog minimaal één of twee keer (telefonische) gesprekken. Hier zijn geen kosten aan verbonden.


Tenslotte, ik besef dat ik slechts een schakel in het geheel ben. Niet meer en niet minder. Projectmanagement. 

Tevens in te schakelen als (aanvullend) project manager of intercultureel manager.    

Intercultureel management is een managementmethode die gericht is op het maximaliseren van de voordelen die culturele diversiteit binnen een organizatie kan bieden.

Wanneer intercultureel management effectief wordt uitgevoerd vergroot dit de effectiviteit – het behalen van de doelen – van een organizatie. Deze effectiviteit kan betrekking hebben op de concurrentiepositie, omzet, winstgevendheid, continuïteit, dienstverlening, etc.


De moeite waard dus !
 


En neem ook tijd voor ontspanning en lekker niets doen ! En de keuze te maken: een halve dag zonder social media.